Water (H²O) is an example of________. A. Elements B. compound C. metal D. solution ​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Water (H²O) is an example of________. A. Elements B. compound C. metal D. solution ​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Water (H²O) is an example of________. A. Elements B. compound C. metal D. solution ​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Water (H²O) is an example of________. A. Elements B. compound C. metal D. solution ​

Answer:

A. baby sana maka hel po sau.

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Water (H²O) is an example of________. A. Elements B. compound C. metal D. solution ​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form