Which best decribes fissure of a volcano? ​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Which best decribes fissure of a volcano? ​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Which best decribes fissure of a volcano?

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Which best decribes fissure of a volcano?

Answer:

On volcanoes, a fissure is an elongate fracture or crack at the surface from which lava erupts. Fissure eruptions typically dwindle to a central vent after a period of hours or days

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Which best decribes fissure of a volcano? ​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form