Which of the following numbers is nearest the 23 500? a. 23 849 b. 22 825 c. 23 923 d. 22 875​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Which of the following numbers is nearest the 23 500? a. 23 849 b. 22 825 c. 23 923 d. 22 875​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Which of the following numbers is nearest the 23 500?

a. 23 849
b. 22 825
c. 23 923
d. 22 875​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Which of the following numbers is nearest the 23 500?

a. 23 849
b. 22 825
c. 23 923
d. 22 875​

Answer:

the nearest is a 23 849

Step-by-step explanation:this is about minus

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Which of the following numbers is nearest the 23 500? a. 23 849 b. 22 825 c. 23 923 d. 22 875​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form