1) Lea had P1500. She spent35% of her money for groceries. How much did she spend for groceries?​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 1) Lea had P1500. She spent35% of her money for groceries. How much did she spend for groceries?​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

1) Lea had P1500. She spent35% of her money for groceries. How much
did she spend for groceries?​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 1) Lea had P1500. She spent35% of her money for groceries. How much
did she spend for groceries?​

Answer:

P 525

Step-by-step explanation:

#CarryOnLearning

Mga sagot sa #2 sa Tanong: 1) Lea had P1500. She spent35% of her money for groceries. How much
did she spend for groceries?​

Answer:

Php525

#CarryOnLearning

Step-by-step explanation:

1500×.35=525

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 1) Lea had P1500. She spent35% of her money for groceries. How much did she spend for groceries?​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form