1. WRITTEN WORKS Activity #1: A. Find a word words from the puzzle about Hopscotch (Piko) related in...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 1. WRITTEN WORKS Activity #1: A. Find a word words from the puzzle about Hopscotch (Piko) related in…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

1. WRITTEN WORKS
Activity #1:
A. Find a word words from the puzzle about Hopscotch (Piko) related information
Write your answer in a separate sheet.
D
H
D
T
H
O
А
N
A
S
T
P
H
M
L
M
S
N
B
T
с
A
N
P
O
1
A
D
L
X
T
T
B
Q
N
C
J
M
р
K
H​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 1. WRITTEN WORKS
Activity #1:
A. Find a word words from the puzzle about Hopscotch (Piko) related information
Write your answer in a separate sheet.
D
H
D
T
H
O
А
N
A
S
T
P
H
M
L
M
S
N
B
T
с
A
N
P
O
1
A
D
L
X
T
T
B
Q
N
C
J
M
р
K
H​

hopscotch
jump
piko
balance
pamato

Mga sagot sa #2 sa Tanong: 1. WRITTEN WORKS
Activity #1:
A. Find a word words from the puzzle about Hopscotch (Piko) related information
Write your answer in a separate sheet.
D
H
D
T
H
O
А
N
A
S
T
P
H
M
L
M
S
N
B
T
с
A
N
P
O
1
A
D
L
X
T
T
B
Q
N
C
J
M
р
K
H​

Answer:

hopscotch

jump

piko

balance

pamato

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 1. WRITTEN WORKS Activity #1: A. Find a word words from the puzzle about Hopscotch (Piko) related in…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form