D. 10 km/h 6. A cydist travels 40 km in 2 hours, what is his average speed? A. 80 km/h B. 60 km/h C....

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: D. 10 km/h 6. A cydist travels 40 km in 2 hours, what is his average speed? A. 80 km/h B. 60 km/h C…., napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

D. 10 km/h
6. A cydist travels 40 km in 2 hours, what is his average speed?
A. 80 km/h
B. 60 km/h
C. 20 km/h
7. What is the basic unit for measuring time?
A. Hour
B. Minute
C. second
D. month​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: D. 10 km/h
6. A cydist travels 40 km in 2 hours, what is his average speed?
A. 80 km/h
B. 60 km/h
C. 20 km/h
7. What is the basic unit for measuring time?
A. Hour
B. Minute
C. second
D. month​

Answer:

6. C

7. A

Explanation:

6. 40km/2hrs = 40/2 =20:1, 20km/1hr= 20km/h

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa D. 10 km/h 6. A cydist travels 40 km in 2 hours, what is his average speed? A. 80 km/h B. 60 km/h C…., sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form