DAY 3 /Directions: Write T if the statement is true, write F if the statement is false. _____ 1. The...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: DAY 3 /Directions: Write T if the statement is true, write F if the statement is false. _____ 1. The…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

DAY 3 /Directions: Write T if the statement is true, write F if the statement is false. _____ 1. The key sentence explains the most important thought about the topic. _____ 2. Supporting details express the central idea of the paragraph. _____ 3. Knowing the topic is important to be able to identify the key sentence. _____ 4. Supporting details give additional information about the key sentence. _____ 5. Topics can be about a person, place, thing, or idea.

Mga sagot sa #1 sa Tanong: DAY 3 /Directions: Write T if the statement is true, write F if the statement is false. _____ 1. The key sentence explains the most important thought about the topic. _____ 2. Supporting details express the central idea of the paragraph. _____ 3. Knowing the topic is important to be able to identify the key sentence. _____ 4. Supporting details give additional information about the key sentence. _____ 5. Topics can be about a person, place, thing, or idea.

Answer:

1.T

2.T

3.F

4.F

5.T

Explanation:

Hindi ko po sure ung 4

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa DAY 3 /Directions: Write T if the statement is true, write F if the statement is false. _____ 1. The…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form