||. identify the adverbs in the following sentences. 11. My grandmother takes her medicine religious...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: ||. identify the adverbs in the following sentences. 11. My grandmother takes her medicine religious…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

||. identify the adverbs in the following sentences.

11. My grandmother takes her medicine religiously.
12. The house of my classmate is very far.
13. Moira sings soflty.
14. She goes to church everyday.
15. Dont eat too kuch sweets.​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: ||. identify the adverbs in the following sentences.

11. My grandmother takes her medicine religiously.
12. The house of my classmate is very far.
13. Moira sings soflty.
14. She goes to church everyday.
15. Dont eat too kuch sweets.​

Answer:

11.religiously

12.far

13.softly

14.everyday

15.

Mga sagot sa #2 sa Tanong: ||. identify the adverbs in the following sentences.

11. My grandmother takes her medicine religiously.
12. The house of my classmate is very far.
13. Moira sings soflty.
14. She goes to church everyday.
15. Dont eat too kuch sweets.​

Answer:

1.religiously

2.far

3.softly

4.everyday

5.sweets

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa ||. identify the adverbs in the following sentences. 11. My grandmother takes her medicine religious…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form