now pls last one 9. Which is a unit for speed? * 1 point a. m/s b. km/h/h c. m/s, north d. meter 10....

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: now pls last one 9. Which is a unit for speed? * 1 point a. m/s b. km/h/h c. m/s, north d. meter 10…., napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

now pls last one 9. Which is a unit for speed? *
1 point
a. m/s
b. km/h/h
c. m/s, north
d. meter
10. It tells about the object’s speed and the direction of motion. *
1 point
a. speed
b. force
c. distance
d. velocity

Mga sagot sa #1 sa Tanong: now pls last one 9. Which is a unit for speed? *
1 point
a. m/s
b. km/h/h
c. m/s, north
d. meter
10. It tells about the object’s speed and the direction of motion. *
1 point
a. speed
b. force
c. distance
d. velocity

Answer:

9.B

10.D

Explanation:

Pa brainliest po plss

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa now pls last one 9. Which is a unit for speed? * 1 point a. m/s b. km/h/h c. m/s, north d. meter 10…., sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form