Panuto: Sa puzzle, piliin ang mga kagamitang pambahay na gawa sa tela. Isulat ang tamang sagot sa ba...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Panuto: Sa puzzle, piliin ang mga kagamitang pambahay na gawa sa tela. Isulat ang tamang sagot sa ba…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Panuto: Sa puzzle, piliin ang mga
kagamitang pambahay na gawa sa
tela. Isulat ang tamang sagot sa bawat
bilang.
U IN DAL E D PII
WP J GP DF OTO
Y OG KR G H T H
N DHL
AO HIS
A TOAN UL Ο Α
H E I S B TA DL B
WDWA D 1 T
S 0 BEDS HE ET
A BAROL PRIR
O
BU X TY UL UOTETO

Pa answer po
Thanl you!! ​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Panuto: Sa puzzle, piliin ang mga
kagamitang pambahay na gawa sa
tela. Isulat ang tamang sagot sa bawat
bilang.
U IN DAL E D PII
WP J GP DF OTO
Y OG KR G H T H
N DHL
AO HIS
A TOAN UL Ο Α
H E I S B TA DL B
WDWA D 1 T
S 0 BEDS HE ET
A BAROL PRIR
O
BU X TY UL UOTETO

Pa answer po
Thanl you!! ​

Answer:

punda

apron

potholder

bedsheet

basahan

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Panuto: Sa puzzle, piliin ang mga kagamitang pambahay na gawa sa tela. Isulat ang tamang sagot sa ba…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form