SURATIVE TEST COLUNIN 1. Sebaceous Gland Dunch the definition from the column A with the correct wor...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: SURATIVE TEST COLUNIN 1. Sebaceous Gland Dunch the definition from the column A with the correct wor…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

SURATIVE TEST COLUNIN 1. Sebaceous Gland Dunch the definition from the column A with the correct word in columns Wide the letter on the space before each number COLUMNA A. It is the largest organ of the body B. It is a layer of clear skin located at the bottom edge of the fingers C. It helps produce body sweat oil and was D. It is a small tubular structure of the skin that 5. Epidermis produce sweat found in the dermis 6. Hair Bulb E. It forms the base of the hair follicle – Cuticle F. It is the deeper layer of the skin found & Sweat Glands beneath the epidermis. 9. Hypodermis G. A small-oil producing gland found in the 10. Exocrine Glands dermis H. It is an accessory organ of the integumentary system. 1. It is the outermost layer of the skin. J. It is the deepest layer of the skin.​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: SURATIVE TEST COLUNIN 1. Sebaceous Gland Dunch the definition from the column A with the correct word in columns Wide the letter on the space before each number COLUMNA A. It is the largest organ of the body B. It is a layer of clear skin located at the bottom edge of the fingers C. It helps produce body sweat oil and was D. It is a small tubular structure of the skin that 5. Epidermis produce sweat found in the dermis 6. Hair Bulb E. It forms the base of the hair follicle – Cuticle F. It is the deeper layer of the skin found & Sweat Glands beneath the epidermis. 9. Hypodermis G. A small-oil producing gland found in the 10. Exocrine Glands dermis H. It is an accessory organ of the integumentary system. 1. It is the outermost layer of the skin. J. It is the deepest layer of the skin.​

Answer:

1B

2D

3H

4G

5D

6J

7A

8I

9E

10F

Explanation:

HINDE KO ALAM NA TAMA BA

Mga sagot sa #2 sa Tanong: SURATIVE TEST COLUNIN 1. Sebaceous Gland Dunch the definition from the column A with the correct word in columns Wide the letter on the space before each number COLUMNA A. It is the largest organ of the body B. It is a layer of clear skin located at the bottom edge of the fingers C. It helps produce body sweat oil and was D. It is a small tubular structure of the skin that 5. Epidermis produce sweat found in the dermis 6. Hair Bulb E. It forms the base of the hair follicle – Cuticle F. It is the deeper layer of the skin found & Sweat Glands beneath the epidermis. 9. Hypodermis G. A small-oil producing gland found in the 10. Exocrine Glands dermis H. It is an accessory organ of the integumentary system. 1. It is the outermost layer of the skin. J. It is the deepest layer of the skin.​

Answer:

reminder lang po

Explanation:

summative na po yan that means napag-aralan na po yan pero ung isa na nag sagot sa tanong mo po tamo po sya

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa SURATIVE TEST COLUNIN 1. Sebaceous Gland Dunch the definition from the column A with the correct wor…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form